Oferta

Osiem powodów dla których warto wybrać usługi naszego Biura:

1. Wysoka jakość usług świadczonych przez doświadczoną kadrę licencjonowanych księgowych.

2. Zwrot opłaty za pomoc w zakładaniu firmy w przypadku podpisania umowy o świadczenie usług księgowych z Naszym Biurem.

3. Elastyczna umowa na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Niskie ceny usług. W naszym biurze to Klient wybiera ile chce płacić.

5. Kompleksowe usługi księgowo-kadrowe.

6. Obsługujemy firmy z całego kraju.

7. Dostarczasz dokumenty jak chcesz. Elektronicznie, kurierem, pocztą lub osobiście. 

8. Najdłuższy termin na dostarczenie dokumentów do biura - aż 7 dni!!!


Kompleksowo obsługujemy firmy. W zakres świadczonych usług wchodzą m.in.:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
 • prowadzenie Książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji przychodu,
 • sporządzanie i wysłanie JPK KR, JPK PKPIR lub JPK EWP,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,
 • wyliczenie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT),
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych: PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 38, PIT 39, CIT 8,
 • rozliczanie przychodów ze źródeł położonych poza terytorium kraju,
 • prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT),
 • rozliczanie exportu i/lub importu towarów i usług,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT 7K
 • sporządzanie i wysyłanie JPK VAT,
 • sporządzanie miesięcznych informacji podsumowujących VAT UE,
 • sporządzanie i wysyłanie VAT REF,
 • sporządzanie i wysyłanie formularzy Intrastat,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie polityki rachunkowości,
 • sporządzenie planu kont dopasowanego do konkretnej firmy,
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej (controlingu),
 • opracowanie biznesplanu,
 • rozliczenia dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych,
 • obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z biegłym rewidentem),
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dot. transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • sporządzenie dodatkowych analiz i raportów na zlecenie Klienta;