Księgowość On-Line

Jak działa księgowość on-line

Klient:

- zapisuje do plików lub skanuje dokumenty i przesyła je do Biura mailem,

  (Dokumenty możesz przesyłać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.)

- archiwizuje wszystkie oryginały dokumentów kosztowych i kopie dokumentów sprzedażowych, które przesłał do biura mailem.

 Biuro:

- sprawdza dokumenty pod względem poprawności formalno-rachunkowej,

- księguje otrzymane dokumenty,

- sporządza miesięczne księgi i ewidencje podatkowe,

- drukuje księgi i ewidencje podatkowe,

- wysyła deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego oraz do ZUS.

Klient:

- na podstawie otrzymanych informacji dokonuje odpowiednich przelewów do ZUS i urzędów skarbowych.