Obsługa kadrowo-płacowa

Cennik usług kadrowo-płacowych

Abonament na usługi kadrowo-płacowych

Cena za osobę

Pełna obsługa kadrowo-płacowa (umowa o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło):

od 15 zł 

Naliczanie płac

10 zł

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, itd., umowy zlecenie, o dzieło bez rachunku

15 zł

Właściciel jednoosobowej działalności

0 zł

Usługi wchodzące w zakres w/w abonamentów

Czynność

Naliczanie płac 

Obsługa Kadrowo-płacowa

sporządzenie listy płac

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

sporządzanie i wysłanie on-line deklaracji ZUS

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

wyliczanie miesięcznych zobowiązań w podatku dochodowym z tytułu wynagrodzeń

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy (opłata za dokument)

50 zł

w ramach abonamentu

pomoc przy prowadzeniu akt osobowych

niedostępne

30 zł

sporządzenie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu

50 zł

w ramach abonamentu

sporządzanie skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, itd.

niedostępne

30 zł

sporządzanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

50 zł

w ramach abonamentu

sporządzanie i wysłanie on-line rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń

50 zł

50 zł

sporządzanie i wysłanie on-line rocznych informacji podatkowych PIT 11 pracowników etatowych, zleceniobiorców

20

15 zł

wysyłka deklaracji pocztą

10 zł

10 zł

korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę (opłata za okres rozliczeniowy)

50 zł

50 zł

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem.