Książka Przychodów i Rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany

Książka przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany

Ilość dokumentów w cenie pakietów

25

50

100

250


Księgowość on-line (korzystny wybór)

Cena pakietu

115 zł

200 zł

-

-

faktura elektroniczna, skan, zdjęcie – za każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem

4 zł

3 zł

-

-

Promocja usług księgowości on-line - dodatkowe 10 dokumentów za jedyne 10 zł netto. Pakiet jest przyznawany na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Z promocji mogą skorzystać nowi Klienci Biura jak również obecni Klienci Biura, którzy polecą usługi Biura nowym Klientom. 

Promocja trwa do 9 lutego 2018r.

Księgowość klasyczna

Cena pakietu

-

290 zł

500 zł

-

faktura papierowy, faktura elektroniczna lub faktura elektroniczna, skan, zdjęcie - za każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem

-

5 zł

4 zł

-

Promocja usług księgowości on-line - dodatkowe 10 dokumentów za jedyne 10 zł netto. Pakiet jest przyznawany na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Z promocji mogą skorzystać nowi Klienci Biura jak również obecni Klienci Biura, którzy polecą usługi Biura nowym Klientom.

Promocja trwa do 9 lutego 2018r.

Kompleksowa obsługa księgowa (dla wymagających)

Cena pakietu

-

-

690 zł

1.500 zł

faktura papierowy, faktura elektroniczna lub faktura elektroniczna, skan, zdjęcie - za każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem

-

-

6 zł

5 zł

 

 

 

 

 

Cennik wspólny dla trzech pakietów, tj. księgowości on-line, księgowości klasycznej i kompleksowej obsługi księgowej

elektroniczna wymiana danych (EWD) - za dokument

2 zł

2 zł

2 zł

2 zł

obsługa kadrowo-płacowa za osobę

50 zł

45 zł

40 zł

35 zł

 * Cena za każdy następny dokument powyżej pakietu. Powyższy cennik nie dotyczy podatników rozliczających VAT metodą kasową.

 

W ramach wszystkich abonamentów Klient otrzymuje następujący zakres usług:

1) Rozliczenie podatku dochodowego:

prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów,

generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_PKPIR lub JPK_EWP,

wyliczenie na podstawie w/w ksiąg miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,

sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,

cyfrowa archiwizacja ksiąg oraz na życzenie Klienta wydruk ksiąg w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego;

2) Rozliczenie VAT:

prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT),

rozliczanie importu towarów i usług,

sporządzanie i wysyłanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K,

generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,

sporządzanie i wysłanie miesięcznych informacji podsumowujących VAT UE,

sporządzanie i wysłanie miesięcznych informacji podsumowujących VAT 27,

wydrukowane rejestry wraz z deklaracjami VAT za cały rok podatkowy (po zakończeniu roku podatkowego);

 

3) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Usługi dodatkowe:

Rodzaj usługi

Księgowość on-line

Księgowość klasyczna

Kompleksowa obsługa księgowa

sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT

od 50 zł

od 50 zł

od 50 zł

korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę za miesiąc

150 zł

100 zł

50 zł

księgowanie faktury wystawionej ręcznie

5 zł

5 zł

w ramach abonamentu

wydruk ksiąg za miesiąc za 1 komplet

10 zł do 10 stron + 1 zł za każdą następną stronę

10 zł do 10 stron + 1 zł za każdą następną stronę

w ramach abonamentu

wysłanie ksiąg papierowych do klienta po zakończeniu roku podatkowego

koszt przesyłki

koszt przesyłki

koszt przesyłki

sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków, itp. za sztukę

100 zł

50 zł

w ramach abonamentu

odbiór dokumentów z siedziby Klienta

brak

100 zł

50 zł

sprawozdanie do GUS/NBP za sztukę

150 zł

100 zł

50 zł

wsparcie przy występowaniu o indywidualną interpretacje podatkową za godzinę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

wsparcie przy odwołaniu się od decyzji organów kontroli państwowej za godzinę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i urzędowych za sztukę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

wyjaśnianie bieżących spraw w urzędach za godzinę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie

150 zł

150 zł

150 zł

dopłata za rozliczanie płatności w ramach metody kasowej - dotyczy małych podatników VAT miesięcznie

100% abonamentu

50% abonamentu

w ramach abonamentu

dopłata za księgowanie i rozliczanie faktur dotyczących sprzedaży zagranicznej (m.in. WDT, eksport towarów i usług)

100% abonamentu

50% abonamentu

25% abonamentu

dopłata za rozliczanie samochodów osobowych używanych tylko w firmie (pełne odliczenie VAT)

100 zł

50 zł

w ramach abonamentu

zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego

200 zł

200 zł

200 zł

opracowanie biznesplanu za godzinę

200 zł

150 zł

100 zł

sporządzenie dodatkowych analiz i raportów na zlecenie klienta

za sztukę cena ustalana indywidualnie

za sztukę cena ustalana indywidualnie

za sztukę cena ustalana indywidualnie


 Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem.