Książka Przychodów i Rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany

           Nazwa usługi                     Pakiet Mikro                  Pakiet Standard
        
                  cena pakietu                                    85 zł                     115 zł
                  ilość dokumentów w pakiecie                          10                       30 + 10 dokumentów*
                 
*Każdy nowy Klient otrzyma dodatkowe 10 dokumentów co miesiąc przez 12 miesięcy. Łącznie nowy Klient otrzymuje w ciągu 12 miesięcy 120 darmowych pozycji do zaksięgowania. Z promocji mogą skorzystać nowi Klienci Biura jak również obecni Klienci Biura, którzy polecą usługi Biura nowym Klientom. Z okazji 16 rocznicy powstania biura przedłużamy promocje do 28 lutego 2018r..

Wszystkim naszym obecnym Klientom chcieliśmy serdecznie podziękować za wiele lat wspaniałej współpracy. A ponieważ zbliża się 16 rocznica powstania naszego biura w podziękowaniu za tą jakże sympatyczną współpracę, w lutym i marcu 2018r. powiększamy pakiet Każdemu obecnemu Klientowi biura o nawet 16 dokumentów (łącznie o nawet 32 dokumenty) do zaksięgowania w dowolnym wybranym miesiącu przez okres 12 najbliższych miesięcy, tj. do stycznia 2019r..

Usługi objęte pakietem:

Prowadzenie przez dedykowanego księgowego:
1) Rozliczeń podatku dochodowego:

- prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_PKPIR lub JPK_EWP,

- wyliczenie na podstawie w/w ksiąg miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,

- rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,


2) Rozliczenie VAT:

- prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

- sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT,

- generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,

 

3) Cyfrowa archiwizacja ksiąg i rejestrów oraz na życzenie klienta wydruk ksiąg i rejestrów w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego;

 

4) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Usługi nie objęte pakiet:

Miesięczna dopłata do pakiet Mikro za przysłanie dokumentów w wersji papierowej                                                 10 zł

Miesięczna dopłata do pakiet Standard za przysłanie dokumentów w wersji papierowej                                                   20 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany EWD (do 120 dokumentów miesięcznie)                                    2 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD  (do 120 dokumentów miesięcznie)          2,5 zł

Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie papierowej (do 120 dokumentów miesięcznie)                   3 zł

Jak naliczymy opłatę. Przykładowo firma ma 50 dokumentów w formie elektronicznej innej niż EWD do zaksięgowania co miesiąc. Opłata wyniesie 115 zł za 30 dokumentów + 20 x 2,5 zł = 115 zł + 50 zł = 165 zł netto miesięcznie. Przykład nie uwzględnia pakietu promocyjnego.

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany EWD (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)                      1,5 zł 

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)             2 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie papierowej (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)                    2,5 zł

Jak naliczymy opłatę. Przykładowo firma ma 150 dokumentów w formie elektronicznej innej niż EWD do zaksięgowania co miesiąc. Opłata wyniesie 115 zł za 30 dokumentów + 120 x 2 zł = 115 zł + 240 zł = 355 zł netto miesięcznie. Przykład nie uwzględnia pakietu promocyjnego.

Sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT                                                                                     od 50 zł

Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez Zleceniodawcę za miesiąc                                                          100 zł

Księgowanie faktury wystawionej ręcznie                                                                                                                                5 zł

Wydruk ksiąg za miesiąc za stronę                                                                                                                                              1 zł 

Wysyłka ksiąg papierowych do Zleceniodawcy po zakończeniu roku podatkowego                                       koszt przesyłki

Sprawozdanie do GUS/NBP                                                                                                                                                       100 zł

Dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie                                            100 zł

Dopłata za rozliczanie płatności w ramach metody kasowej – dotyczy małych podatników VAT miesięcznie                                          50 zł

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) za fakturę                                                                                      5 zł

Rozliczanie importu/eksportu towarów i usług za dokument                                                                                              5 zł


 

Dostarczenie dokumentów z opóźnieniem spowoduje podwyższeniem ceny:

a) o 25% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 8 do 14 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

b) o 50% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 15 do 20 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

c) o 100% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów po 20 dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym. 

Masz więcej niż 200 dokumentów miesięcznie. Zapytaj o cennik premium specjalnie przygotowany dla Twojej firmy.

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Uwaga!!! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Cennik nie zawiera kosztów dodatkowych opłat pocztowych, urzędowych, skarbowych i notarialnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podane ceny należy traktować jako orientacyjne uzależnione od ilości operacji gospodarczych oraz poziomu ich skomplikowania.