Książka Przychodów i Rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany

                                               Pakiet Mikro                  Pakiet Mini
        
                  cena pakietu                                         85,00 zł                    115,00 zł
                  ilość dokumentów w pakiecie                               10 poz.                       30 poz.
                                  

                  Miesięczna dopłata do pakietu Mikro za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej       10,00 zł

                  Miesięczna dopłata do pakiet Mini za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej                                                   20,00 zł

                  Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Mini, przysłany EWD                                               2,00 zł

                  Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Mini, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD                         2,50 zł

                  Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Mini, dostarczenie w formie papierowej                                 3,00 zł

                                               Pakiet Średni
        
                   cena pakietu                                                               290,00 zł     

                   ilość dokumentów w pakiecie                                                     100 poz.
                 

                     Miesięczna dopłata do pakiet Średniego za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej                                          40,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Średniego, przysłany EWD                                        1,50 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Średniego, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD                    2,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Średniego, dostarczenie w formie papierowej                            2,50 zł


                

                                               Pakiet Duży
        
                   cena pakietu                                                               580,00 zł     

                   ilość dokumentów w pakiecie                                                     250 poz.
                 

                     Miesięczna dopłata do pakiet Dużego za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej                                        80,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Dużego, przysłany EWD                                        1,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Dużego, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD                        1,50 zł

                   Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Dużego, dostarczenie w formie papierowej                                2,00 zł


Usługi objęte pakietami:

Prowadzenie przez dedykowanego księgowego:
1) Rozliczeń podatku dochodowego:

- prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_PKPIR lub JPK_EWP,

- wyliczenie na podstawie w/w ksiąg miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,

- rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,


2) Rozliczenie VAT:

- prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

- sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT,

- generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,

 

3) Cyfrowa archiwizacja ksiąg i rejestrów oraz na życzenie klienta wydruk ksiąg i rejestrów w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego;

 

4) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Usługi nie objęte pakietami:


Sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT                                                                                           od 50,00 zł

Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez Zleceniodawcę za miesiąc                                                               100,00 zł

Dopłata za księgowanie faktury wystawionej ręcznie                                                                                                                                 2,00 zł

Wydruk ksiąg za miesiąc za stronę                                                                                                                                                    1,00 zł 

Wysyłka ksiąg papierowych do Zleceniodawcy po zakończeniu roku podatkowego                                               koszt przesyłki

Sprawozdanie do GUS/NBP                                                                                                                                                             100,00 zł

Dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie                                                  100,00 zł

Dopłata za rozliczanie płatności w ramach metody kasowej – dotyczy małych podatników VAT miesięcznie                                 50% ceny pakietu nie mniej niż 85,00 zł

Dopłata do rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) za fakturę                                                                                     5,00 zł

Dopłata do rozliczanie importu/eksportu towarów i usług za dokument                                                                                         5,00 zł


 

Dostarczenie dokumentów z opóźnieniem spowoduje podwyższeniem ceny:

a) o 25% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 8 do 14 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

b) o 50% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 15 do 20 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

c) o 100% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów po 20 dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym. 

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Uwaga!!! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Cennik nie zawiera kosztów dodatkowych opłat pocztowych, urzędowych, skarbowych i notarialnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podane ceny należy traktować jako orientacyjne uzależnione od ilości operacji gospodarczych oraz poziomu ich skomplikowania.