Pełna księgowość

       
           Nazwa usługi                                  Pakiet Mikro               Pakiet Mini

        
                  cena pakietu                                             300,00 zł                400,00 zł

                    ilość dokumentów w pakiecie                                       30 poz.                  50 poz.  

            

           Miesięczna dopłata do pakietu Mikro za przysłanie dokumentów w wersji papierowej                   40,00 zł

              Miesięczna dopłata do pakietu Mini za przysłanie dokumentów w wersji papierowe                                              80,00 zł

              Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Mini, przysłany EWD                                                  5,00 zł

              Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Mini, przysłany w formie elektronicznie innej niż EWD                                       6,00 zł

              Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Mini, przysłany w formie papierowej                                            7,00 zł        


Pakiet Średni
        
     cena pakietu                                                               700,00 zł     

                   ilość dokumentów w pakiecie                                                     100 poz.
                 

                     Miesięczna dopłata do pakiet Średniego za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej                                          160,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Średnim, przysłany EWD                                            4,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Średnim, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD                        5,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Średnim, dostarczenie w formie papierowej                                6,00 zł

Pakiet Duży
        
        cena pakietu                                                               1.500,00 zł     

                   ilość dokumentów w pakiecie                                                        250 poz.
                 

                     Miesięczna dopłata do pakiet Dużego za dostarczenie dokumentów w wersji papierowej                                              320,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Dużym, przysłany EWD                                               3,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Dużym, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD                           4,00 zł

                   Każdy dodatkowy dokumenty nieobjęty pakietem Dużym, dostarczenie w formie papierowej                                   5,00 zł


Usługi objęte pakietem:

                   Prowadzenie przez dedykowanego księgowego: 

                   1) Rozliczeń podatku dochodowego:

                    - ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,

                    - prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

                    - generowanie i wysłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_KR, JPK_WB i JPK _MAG,

                    - wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT),

                    - rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, 


                   2) Rozliczeń VAT:

                    - prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

                    - sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT,

                    - generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,


                   3) Cyfrowa archiwizacja dokumentów księgowych, ksiąg i rejestrów oraz na życzenie klienta wydruk ksiąg i rejestrów w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego; 


                   4) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.


Usługi nie objęte pakietem:

     Sporządzenie rocznego/okresowego sprawozdania                                                   średnia z miesięcy objętych sprawozdaniem

     Sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT                                                                                 od 50,00 zł

     Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez Zleceniodawcę za miesiąc                                                   100,00 zł

     Dopłata do księgowania faktury wystawionej ręcznie                                                                                                          2,00 zł

     Wydruk ksiąg za miesiąc za stronę                                                                                                                                              1,00 zł

     Wysyłka ksiąg papierowych do Zleceniodawcy po zakończeniu roku podatkowego                                            koszt przesyłki

     Sprawozdanie do GUS/NBP                                                                                                                                                         100,00 zł

     Dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie                                              200,00 zł

     Dopłata za rozliczanie płatności w ramach metody kasowej – dotyczy małych podatników VAT miesięcznie                            50% ceny pakietu nie mniej niż 300,00 zł

     Dopłata do rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) za fakturę                                                                                   5,00 zł

     Dopłata do rozliczenia importu/eksportu towarów i usług za dokument                                                                                               5,00 zł


     Dostarczenie dokumentów z opóźnieniem spowoduje podwyższeniem ceny:

      a) o 25% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 8 do 14 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

      b) o 50% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 15 do 20 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

      c) o 100% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów po 20 dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym.  

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT. 

Uwaga!!! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Cennik nie zawiera kosztów dodatkowych opłat pocztowych, urzędowych, skarbowych i notarialnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podane ceny należy traktować jako orientacyjne uzależnione od ilości operacji gospodarczych oraz poziomu ich skomplikowania.