Pełna księgowość

       
           Nazwa usługi                        Pakiet Mikro              Pakiet Standard

        
                  cena pakietu                                        220 zł                 300 zł

                ilość dokumentów w pakiecie                     10                   30 + 10 dokumentów*          


*Każdy nowy Klient otrzyma dodatkowe 10 dokumentów co miesiąc przez 12 miesięcy. Łącznie nowy Klient otrzymuje w ciągu 12 miesięcy 120 darmowych pozycji do zaksięgowania. Z promocji mogą skorzystać nowi Klienci Biura jak również obecni Klienci Biura, którzy polecą usługi Biura nowym Klientom. Z okazji 16 rocznicy powstania biura przedłużamy promocje do 28 lutego 2018r..

Wszystkim naszym obecnym Klientom chcieliśmy serdecznie podziękować za wiele lat wspaniałej współpracy. A ponieważ zbliża się 16 rocznica powstania naszego biura w podziękowaniu za tą jakże sympatyczną współpracę, w lutym i marcu 2018r. powiększamy pakiet Każdemu obecnemu Klientowi biura o nawet 16 dokumentów (łącznie o nawet 32 dokumenty) do zaksięgowania w dowolnym wybranym miesiącu przez okres 12 najbliższych miesięcy, tj. do stycznia 2019r..

Usługi objęte pakietem:

Prowadzenie przez dedykowanego księgowego: 

1) Rozliczeń podatku dochodowego:

- ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, 

- generowanie i wysłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_KR, JPK_WB i JPK _MAG,

- wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT),

- rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, 


2) Rozliczeń VAT:

- prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

- sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT,

- generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,


3) Cyfrowa archiwizacja dokumentów księgowych, ksiąg i rejestrów oraz na życzenie klienta wydruk ksiąg i rejestrów w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego; 


4) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.


Usługi nie objęte pakietem:

Miesięczna dopłata do pakietu Mikro za przysłanie dokumentów w wersji papierowej                                    30 zł

Miesięczna dopłata do pakietu Standard za przysłanie dokumentów w wersji papierowej                                        40 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany EWD (do 120 dokumentów miesięcznie)                             3,5 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie elektronicznie innej niż EWD (do 120 dokumentów miesięcznie)              4 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie papierowej (do 120 dokumentów miesięcznie)                4,5 zł

Jak naliczymy opłatę. Przykładowo firma ma 50 dokumentów w formie elektronicznej innej niż EWD do zaksięgowania co miesiąc. Opłata wyniesie 300 zł za 30 dokumentów + 20 x 4 zł = 300 zł + 80 zł = 380 zł netto miesięcznie. Przykład nie uwzględnia pakietu promocyjnego.

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany EWD (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)                 3 zł 

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie elektronicznej innej niż EWD (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)     3,5 zł

Każdy dodatkowy dokument nieobjęty pakietem Standard, przysłany w formie papierowej (powyżej 120 dokumentów miesięcznie)          4 zł

Jak naliczymy opłatę. Przykładowo firma ma 150 dokumentów w formie elektronicznej innej niż EWD do zaksięgowania co miesiąc. Opłata wyniesie 300 zł za 30 dokumentów + 120 x 3,5 zł = 300 zł +  420 zł = 720 zł netto miesięcznie. Przykład nie uwzględnia pakietu promocyjnego.

Sporządzenie rocznego/okresowego sprawozdania                                   średnia z miesięcy objętych sprawozdaniem

Sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT                                                                                od 50 zł

Korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez Zleceniodawcę za miesiąc                                                  100 zł

Księgowanie faktury wystawionej ręcznie                                                                                                                           5 zł

Wydruk ksiąg za miesiąc za stronę                                                                                                                                         1 zł

Wysyłka ksiąg papierowych do Zleceniodawcy po zakończeniu roku podatkowego                                  koszt przesyłki

Sprawozdanie do GUS/NBP                                                                                                                                                100 zł

Dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie                                     100 zł

Dopłata za rozliczanie płatności w ramach metody kasowej – dotyczy małych podatników VAT miesięcznie                                     50 zł

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT) za fakturę                                                                                 5 zł

Rozliczanie importu/eksportu towarów i usług za dokument                                                                                             5 zł


Dostarczenie dokumentów z opóźnieniem spowoduje podwyższeniem ceny:

a) o 25% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 8 do 14 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

b) o 50% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów od 15 do 20 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym,

c) o 100% wartości usług księgowych przy dostarczeniu dokumentów po 20 dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym.  

Masz więcej niż 200 dokumentów miesięcznie. Zapytaj o cennik premium specjalnie przygotowany dla Twojej firmy.

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT. 

Uwaga!!! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

Cennik nie zawiera kosztów dodatkowych opłat pocztowych, urzędowych, skarbowych i notarialnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podane ceny należy traktować jako orientacyjne uzależnione od ilości operacji gospodarczych oraz poziomu ich skomplikowania.