Pełna księgowość

nazwa usługi

księgowość

on-line

księgowość klasyczna

kompleksowa obsługa księgowa

cena pakietu

250 zł

450 zł

1.000 zł

ilość dokumentów w pakiecie

25

50 + 10 dokumentów*

100 + 10 dokumentów*

elektroniczna wymiana faktur – za każdy dodatkowy dokument nie objęty pakietem

5 zł

5 zł

5 zł

faktura elektroniczna, skan, zdjęcie – za każdy dodatkowy dokument nie objęty pakietem

6 zł

7 zł

8 zł

faktur papierowa – za każdy dodatkowy dokument nie objęty pakietem

-

8 zł

9 zł


*Każdy nowy Klient otrzyma dodatkowe 10 dokumentów. Pakiet jest przyznawany na okres 12 miesięcy kalendarzowych. Z promocji mogą skorzystać nowi Klienci Biura jak również obecni Klienci Biura, którzy polecą usługi Biura nowym Klientom.
Promocja trwa do 9 lutego 2018r.

W ramach powyższych pakietów Klient otrzymuje następujący zakres usług:

1) Rozliczenie podatku dochodowego:

prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,

generowanie i wysłanie do właściwego urzędu skarbowego plików - JPK_KR, JPK_WB i JPK _MAG,

wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT),

sporządzanie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

rozliczanie kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu,

cyfrowa archiwizacja ksiąg oraz na życzenie klienta wydruk ksiąg w formie papierowej po zakończeniu roku podatkowego;

 2) Rozliczenie VAT:

prowadzenie koniecznych rejestrów VAT,

rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT), (nie dotyczy księgowości on-line)

rozliczanie importu towarów i usług, (nie dotyczy księgowości on-line)

sporządzanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,

generowanie i wysyłanie do właściwego urzędu skarbowego plików JPK_VAT,

sporządzanie i wysłanie miesięcznych informacji podsumowujących VAT UE, (nie dotyczy księgowości on-line)

sporządzanie i wysłanie miesięcznych informacji podsumowujących VAT 27,

wydrukowane rejestry wraz z deklaracjami VAT za cały rok podatkowy (po zakończeniu roku podatkowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości);

 3) Prowadzenie rozliczeń z ZUS i PFRON osoby prowadzącej działalność gospodarczą.


Usługi dodatkowe

Księgowość on-line

Księgowość klasyczna

Kompleksowa obsługa księgowa

obsługa kadrowo-płacowa za pracownik, zleceniobiorca

40 zł

35 zł

30 zł

rozliczanie elektronicznych raportów kasowych /wyciągów bankowych

20 pozycji = 1 dokument

sporządzenie sprawozdania rocznego

jednokrotne wynagrodzenie równe kwocie pakietu obowiązującego w ostatnim miesiącu roku podatkowego

sporządzenie sprawozdania okresowego

jednokrotne wynagrodzenie równe kwocie opłaty za ostatni miesiąc którego dotyczy sprawozdanie

sporządzenie i wysłanie rocznego zeznania podatkowego PIT

od 50 zł

od 50 zł

od 50 zł

sporządzenie polityki rachunkowości

600 zł

500 zł

400 zł

zmiana/aktualizacja polityki rachunkowości

300 zł

250 zł

200 zł

zmiana/aktualizacja regulacji wewnętrznych z obszaru finansowo-księgowego

400 zł

300 zł

200 zł

sporządzenie planu kont dopasowanego do konkretnej firmy

600 zł

500 zł

400 zł

prowadzenie rachunkowości zarządczej (controlingu)

400 zł

400 zł

400 zł

wyjaśnianie niezgodności stanów magazynowych na koniec miesiąca - za godzinę

200 zł

150 zł

100 zł

uzgadnianie sald - za godzinę

200 zł

150 zł

100 zł

sporządzanie raportu kasowego za pozycję

3 zł

2 zł

1 zł

obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z biegłym rewidentem) - za godzinę

200 zł

150 zł

100 zł

korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę za miesiąc

150 zł

100 zł

50 zł

księgowanie faktury wystawionej ręcznie

5 zł

5 zł

w ramach abonamentu

wydruk ksiąg za miesiąc za 1 komplet

10 zł do 10 stron + 1 zł za każdą następną stronę

10 zł do 10 stron + 1 zł za każdą następną stronę

w ramach abonamentu

wysłanie ksiąg papierowych do klienta po zakończeniu roku podatkowego

koszt przesyłki

koszt przesyłki

koszt przesyłki

sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków, itp. za sztukę

100 zł

50 zł

w ramach abonamentu

odbiór dokumentów z siedziby Klienta

brak

100 zł

50 zł

sprawozdanie do GUS/NBP za sztukę

150 zł

100 zł

50 zł

wsparcie przy występowaniu o indywidualną interpretacje podatkową za godzinę

150 zł

100 zł

50 zł

wsparcie przy odwołaniu się od decyzji organów kontroli państwowej za godzinę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i urzędowych za sztukę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

wyjaśnianie bieżących spraw w urzędach za godzinę

150 zł

100 zł

w ramach abonamentu

dopłata za rozliczenie księgowe dotacji, dofinansowania oraz innych środków pomocowych miesięcznie

150 zł

150 zł

150 zł

dopłata za rozliczanie płatności dotyczy małych podatników VAT miesięcznie

50% abonamentu

25% abonamentu

w ramach abonamentu

 

 

 

 

dopłata za rozliczanie samochodów osobowych używanych tylko w firmie (pełne odliczenie VAT)

100 zł

50 zł

w ramach abonamentu

zmiana abonamentu na niższy na początku każdego roku podatkowego

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

zmiana abonamentu na niższy w trakcie roku podatkowego

400 zł

400 zł

400 zł

opracowanie biznesplanu za godzinę

200 zł

150 zł

100 zł

sporządzenie dodatkowych analiz i raportów na zlecenie klienta

za sztukę cena ustalana indywidualnie

za sztukę cena ustalana indywidualnie

za sztukę cena ustalana indywidualnie

Powyższe ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% VAT.

Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem.