VAT

Graniczne kwoty  dla celów VAT

Lp.

Wyszczególnienie

2016r.

2017r.

1.

Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia VAT

150.000 zł

200.000 zł

2.

Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika

5.092.000 zł

(1.200.000euro)

5.157.000 zł

(1.200.000euro)

3.

Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika

191.000 zł

(45.000 euro)

193.000 zł

(45.000 euro)

4.

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

50.000 zł

5.

Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

160.000 zł

160.000 zł