Składki ZUS

Składki ZUS:

1. Dla prowadzących działalność gospodarczą korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek:

Okres

 01.01.2016-31.12.2016

01.01.2017-31.12.2017

Podstawa wymiaru

555,00

600,00

- emerytalne

 108,34

117,12

- rentowe

 44,40

48,00

- chorobowe

 13,60

14,70

- wypadkowe

(1,80%)   =   9,99

(1,80%)   =   10,80

Razem

176,33

190,62

2. Dla przedsiębiorstw opłacających składki na zasadach ogólnych oraz osób współpracujących:

Okres

 01.01.2016-31.12.2016

01.01.2017-31.12.2017

Podstawa wymiaru

2.433,00

2.557.80

- emerytalne

 474,92

499,28

- rentowe

 194,64

204,62

- chorobowe

 59,61

62,67

- wypadkowe

(1,80%)   =   43,79

(1,80%)   =   46,04

Razem

772,96

812,61

3. Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorstw korzystających z preferencyjnych zasad składek jak i na zasadach ogólnych oraz osób współpracujących:

Okres

     01.01.2016 - 31.12.2016     

     01.01.2017 -31.12.2017     

Podstawa wymiaru

3.210,60

3.303,13

- zdrowotna

   288,95 

    297,28