Odsetki od zaległości podatkowych

1.Podstawowe odsetki od zaległości podatkowych

Okres

9.05.2013r.-5.06.2013r.

6.06.2013r.-3.07.2013r.

4.07.2013r.-8.10.2014r.

Od 9.10.2014r.

Stawka % roczna

11

10,5

10

8

Podstawowe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 Ordynacji podatkowej.


2.Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75% stawki podstawowej)

Okres

9.05.2013r.-5.06.2013r.

6.06.2013r.-3.07.2013r.

4.07.2013r.-8.10.2014r.

Od 9.10.2014r.

Stawka % roczna

8,25

7,88

7,5

6

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56 par. 1a i 1b Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015r. w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.).


3.Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej)

Okres

Od 01.01.2016r.

Stawka % roczna

4

Obniżone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56a Ordynacji podatkowej.


4.Podwyższone odsetki od zaległości podatkowych (150% stawki podstawowej)

Okres

Od 01.01.2016r.

Stawka % roczna

12

Podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych stosuje się na podstawie art. 56b Ordynacji