Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa mają obowiązek generowania i wysyłania do Urzędu Skarbowego Jednolitego Pliku Kontrolnego (ang. Standard Audit File-TAX - SAF-T).

Opublikowano zestaw 7 struktur obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR,

Struktura 2 - wyciągi bankowe - JPK_WB,

Struktura 3 - magazyn - JPK_MAG,

Struktura 4 - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT,

Struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA,

Struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,

Struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK-EWP.


Status przedsiębiorcy

Przekazywanie danych w formie JPK

W zakresie ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego)

Dla wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego)

duży przedsiębiorca

01.07.2016 r.

01.07.2016 r.

średni przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mały przedsiębiorca

01.01.2017 r.

01.07.2018 r.

mikro przedsiębiorca

01.01.2018 r.

01.07.2018 r.